+ 18 trans

Lloc web sols per majors de 18 anys

 Qui som:

 Lorena Callau i Pla (En endavant, Lorena), com a titular del website www.lorenacallau.cat (d’ara endavant website) informa als visitants (des d’ara Usuaris/Clients) de les pàgines d’Internet o llocs web relatius als productes de Lorena (d’ara endavant websites), de la politica de privacitat, de les condicions d’ús, accés i navegació per les websites, aplicables als Usuaris que accedeixin o utilitzin els serveis, aplicacions, eines i en general continguts, inclosos en les mateixes (des d’ara serveis o continguts) 

En cumpliment del article 10 de la Llei 34/2002 del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives del titular, la politica de privacitat, les condicions generals, d’accés i ús del website i les condicions de venta dels productes

Informació del titular del website

 • Nom: Lorena Callau Pla
 • DNI:47628293P
 • Domicili social al C/ Rector de Vallfogona, 23  de Santa Barbara (Tarragona)
 • Correu electrònic: info@lorenacallau.cat
 • Donada d’alta a la “Agencia Española de protección de datos” amb nº de inscripció 2130850162
 • Donada d’alta al “Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos (REAPTA)”
 • Donada d’alta al IAE 659.8 Comercio al por menor denominado «sex-shop»

Política de privadesa:

Informació de la persona responsable de les dades

La persona responsable de la  protecció de dades  i del seu tractament és la titular del lloc web Lorena Callau i pots contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: info@lorenacallau.cat

Condicions generals del website:

Tots els drets dels websites estan protegits per la seva copyright ©. Tots els drets reservats, i per tant, el seu contingut pertany únicament i exclusivament al seu autor. L’accés a aquest material no suposarà cap manera llicència per a la seva reproducció i / o distribució que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment de Lorena. L’accés als websites implica l’acceptació de les presents condicions generals

La legislació aplicable és l’espanyola. L’ús dels serveis o continguts està prohibit en totes aquelles jurisdiccions que no reconeguin l’efectivitat de les presents condicions. L’accés als continguts de les pàgines web de Lorena no crea entre els usuaris i Lorena una associació, societat, relació laboral o d’agència de cap tipus. Així mateix, llevat que s’indiqui expressament el contrari no s’establirà una relació del tipus proveïdor-client, excepte en concretes situacions d’ús. Cap contingut d’aquestes condicions d’ús impedirà a Lorena complir requeriments administratius, judicials, o legals relatius a l’ús que els usuaris realitzen dels serveis o continguts

Canvis a les Condicions generals, d’accés, d’ús i de venta

Lorena es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions generals, d’accés, d’ús i de venta

Lorena es reserva el dret a efectuar sense previ avís, les modificacions que que cregui convenients en el seu website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el website

Lorena podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades

Legislació aplicable

La legislació aplicable es la Espanyola. Lorena perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu website exercint totes les accions civils i penals que li pugui correspondre per llei

La relació entre Lorena i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona

Condicions d’accés i ús de les pàgines del website:

Condicions d’accés:

Per accedir a les pàgines i als serveis de lorenacallau.cat, has de complir les següents condicions:
 • Ser adult, entenent com a tal ser major de 18 anys
 • Estas d’acord en veure material sexualment explícit per al seu ús personal en el seu ordinador privat i no utilitzar el material de lorena callau ni del catàleg d’articles amb fins comercials
 • Et faràs càrrec, que el consum de material i imatges de contingut per a adults no estigui prohibit ni infringeixi cap llei en la comunitat on resideixes, ni en el teu proveïdor de serveis, ni des del local des d’on s’accedeix
 • No exposaras aquest material a menors o a qualsevol altra persona que pugui resultar ofesa

Condicions d’ús:

Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi

Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes oferts i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús

Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Lorena tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. Lorena no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers. L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis o continguts exclusivament per a ús personal, i a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels mateixos

L’accés als serveis o continguts es realitzarà a la sencera responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracti de menors d’edat o incapaços, es realitzarà a la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, i aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web

Amb caràcter general, queda prohibit qualsevol tipus d’activitat en perjudici de Lorena o de tercers. Lorena no serà en cap cas responsable de la informació, imatges, al·lusions o continguts que es comuniquin, allotgin, transmetin o exhibeixin a través dels serveis o continguts oferts per Lorena aliens a la seva voluntat

Es considerarà terminantment prohibit l’ús de les pàgines web de Lorena amb fins il·legals o no autoritzats i, en concret, i sense que això tingui caràcter exhaustiu: qualsevol forma de violació dels drets de tercers sobre la seva intimitat, honor, pròpia imatge, secret en les comunicacions, propietat intel·lectual i industrial o protecció de dades personals

Igualment, els Usuaris es comprometen a no publicar, divulgar, anunciar, fer referència o a distribuir qualsevol material, assumpte o informació amb continguts il·legals, obscens, pornogràfics, abusius, difamatoris, enganyosos, racistes, en contra de la moral o l’ordre públic, així com a no introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts, programes o sistemes accessibles a través dels llocs web; alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics d’altres Usuaris sense la deguda autorització, així com enviar correus electrònics amb caràcter massiu i / o repetitiu, i enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment. Tampoc podran els Usuaris utilitzar de forma indeguda o inadequada, respecte al normal funcionament i finalitat, aquells serveis o continguts que puguin facilitar-se per Lorena com xats, grups de notícies, fòrums, etc

En cas d’incompliment del que aquí s’estableix, Lorena podrà, sense que això doni lloc a qualsevol tipus d’indemnització, retirar de les seves pàgines web els continguts il·legals. Lorena podrà actuar en aquest sentit, tant al seu únic i exclusiu criteri, com a petició de tercer afectat, tot això de conformitat amb la legislació vigent

En particular, i sense perjudici del que estableix anteriorment, els Usuaris es comprometen a complir amb tota la normativa local, estatal, nacional i internacional aplicable i són els únics responsables de tots els actes o omissions que succeeixin en relació amb el seu compte, registre o contrasenya, inclòs el contingut de les seves transmissions a través dels serveis o continguts

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis del portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu a no emprar-los per:

 • Fer servir el servei en relació amb enquestes, concursos, esquemes piramidals, cartes en cadena, missatges no desitjats, correu molest (spam) o qualsevol altre missatge duplicativos o no sol·licitats (comercials o d’altre tipus)
 • Crear una identitat falsa amb el propòsit d’enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent o de l’origen del missatge
 • Difamar, insultar, assetjar, aguaitar, amenaçar o infringir de qualsevol altra manera els drets de tercers (com ara el dret a la intimitat o a la pròpia imatge)
 • Publicar, distribuir o divulgar qualsevol informació o material inadequat, sacríleg, difamatori, il·lícit, obscè, indecent, racista, que indueixi a la violència o que pugui ser considerat com il·legal
 • Anunciar o oferir la venda o compra de qualsevol producte o servei aliens a Lorena
 • Recopilar o, de qualsevol altra manera, demanar informació sobre tercers, incloses les seves adreces de correu electrònic, sense el seu consentiment, així com proporcionar a tercers adreces de correu electrònic alienes
 • Fer servir, descarregar o copiar de qualsevol altra forma, així com proporcionar (de forma gratuïta o no) a una persona o entitat que no sigui Usuari dels serveis o continguts qualsevol directori dels Usuaris dels serveis o continguts o qualsevol altra informació relativa als Usuaris o a l’ús d’aquests fora del context de l’ús normal d’acord amb aquestes condicions d’ús
 • Intentar obtenir accés de forma no autoritzada als serveis o continguts, a altres comptes, a sistemes informàtics o a xarxes connectades amb aquests, a través de cerca automàtica de contrasenyes o per altres mitjans
 • Infringir les lleis o reglaments aplicables, inclosa, entre altres, la legislació que regeix la transmissió de dades tècniques o programari exportat des de la Unió Europea
 • Interferir amb l’ús o gaudi dels serveis o continguts per part d’altres Usuaris o amb l’ús o gaudi de continguts similars per part d’altres persones o entitats
 • Realitzar qualsevol actuació en els llocs web que impliqui la transmissió de qualsevol programa perjudicial, nociu o simplement no sol·licitat
 • Utilitzar les imatges albergades en el website, propietat de Lorena per publicitar material aliè a Lorena, incomplint lleis de Propietat Intel·lectual
 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti dels drets humans
 • Es prohibeix explícitament la pornografia infantil, violència / odi i violència sexual extrema
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Apol·lo Cenit Invex S.L., dels seus proveïdors p de terceres persones o d’introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
 • Intentar accedir i, si s’escau utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del website. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüència d’aquest registre a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, en fer un ús diligent i confidencial de la mateixa

Propietat intel·lectual i industrial

Lorena, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del website, així com dels elements i continguts en la mateixa. En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web, com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment de Lorena

Els continguts prestats per Lorena així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Lorena o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites

Així, els continguts, imatges, continguts, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’ autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Lorena.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a Lorena o autoritzades per Lorena així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge

Lorena és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. Lorena en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Donat l’elevat nombre de correus electrònics rebuts, i segons sigui la normativa aplicable en cada moment, aquest esforç de Lorena serà portat a terme d’acord amb criteris de raonabilitat, ja que és pràcticament impossible controlar en tot moment els continguts actuals dels serveis oferts

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, Lorena queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles

Queden prohibits qualsevol recurs tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per Lorena per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Lorena sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Lorena. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Lorena sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes

Lorena no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Lorena

 • L’usuari es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial del titular. L’usuari podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament per a ús personal i privat
 • L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal

Qualitat

Lorena informa als Usuaris que farà tots els esforços per aconseguir la millor qualitat possible, tenint en compte l’estat de la tecnologia. No obstant l’anterior, Lorena declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Lorena no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Lorena

Lorena podrà suspendre temporal o permanentment els serveis o continguts per raons d’actualització, manteniment, reparació dels seus sistemes o per raons d’índole empresarial

Lorena no es responsabilitza per fallades i / o danys derivats de la incompatibilitat dels serveis o continguts de Lorena amb altres serveis o continguts o programes informàtics amb els quals no sigui específicament interoperable. En qualsevol cas, la configuració i capacitat dels equips dels Usuaris per navegar pels llocs web així com per utilitzar els serveis i continguts en ells oferts haurà de ser suficient per permetre el correcte ús dels serveis, responsabilitzant l’Usuari de la total i correcta instal·lació d’aquells continguts que pugui descarregar des d’aquests llocs web

Enllaços

Lorena no exercirà cap tipus de control, ni assumirà responsabilitat alguna, sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet ni sobre els seus continguts

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, participació o fussió amb les entitats connectades

Renúncies i limitacions de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Lorena pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts

Lorena no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Lorena realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. Lorena no garanteix ni declara que l’ús o els resultats de l’ús dels serveis o dels continguts siguin correctes, precisos, puntuals o d’una altra manera fidedignes. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés determinades accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts

Els Usuaris accepten expressament que Lorena no serà responsable de l’accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebudes o no enviats o rebuts, ni de cap transacció realitzada a través dels seus llocs web

L’Usuari accepta que Lorena no és responsable de cap conducta o contingut que no sigui propi de Lorena així com tampoc es responsabilitza de les informacions, manifestacions, o opinions abocades per altres Usuaris, o quan aquests tinguin un contingut amenaçador, difamatori, obscè , ofensiu o il·legal de cap tercer ni de cap infracció de drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual. Així mateix l’Usuari accepta que Lorena no és responsable de cap contingut enviat, utilitzat i / o inclòs en els serveis per qualsevol tercer

Lorena no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat i exactitud dels serveis o continguts per a qualsevol propòsit

Lorena no serà responsable de danys directes, indirectes, ni de cap altre tipus, inclosos, a títol merament indicatiu, els danys per pèrdua d’ús, de dades o de beneficis, que es derivin o tinguin relació amb l’ús dels serveis o llocs web relacionats amb la demora o impossibilitat per poder utilitzar el servei, tant si la responsabilitat de Lorena té un origen contractual, extracontractual, per negligència, responsabilitat objectiva o de qualsevol altre tipus, fins i tot si Lorena ha estat advertida de la possibilitat d’existència de danys per tercers particulars

Lorena no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar, ja siguin errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho

Indemnització

Els Usuaris indemnitzarán i mantindran indemne a Lorena, als seus directius i empleats, de qualsevol reclamació, demanda o dany, inclosos els honoraris raonables d’advocats, interposat per qualsevol tercer a causa del seu ús o conducta durant la seva navegació pel website

Dret d’Exclusió

Lorena es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al website i / o els serveis i productes oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús

Lorena es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, que atemptin contra la joventut o la infància o que al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació

Lorena no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació

Lorena no tindrà obligació de supervisar el servei ni l’ús efectuat per un usuari ni conservar els continguts de cap sessió de l’usuari

No obstant això, i sense perjudici de l’anterior, Lorena es reserva el dret a supervisar, revisar, conservar i / o revelar en qualsevol moment qualsevol informació que pugui ser necessària per complir amb qualsevol llei o reglament, procés legal o requeriment administratiu aplicable

Prohibició de molèsties i danys

Lorena quan sigui tècnicament possible, cancel·larà o bloquejarà immediatament qualsevol registre dels Usuaris de les pàgines web responsabilitat de Lorena quan consideri, raonablement, que dit registre transmet o està de qualsevol altra forma relacionada amb qualsevol missatge de correu molest o massiu no sol·licitat i, en la mesura de les seves possibilitats, quan ho sol·liciti el destinatari Usuari de les pàgines web de Lorena sense perjudici de la completa reparació dels danys i perjudicis produïts a Lorena i a tercers

Comunicacions amb Lorena

Davant de qualsevol incidència sobre el funcionament i qualitat de servei, així com qualsevol altra qüestió que es pugui plantejar amb la prestació del servei hauran de ser dirigides per escrit a Lorena, a l’adreça indicada a l’inici, i presentades en el termini d’un mes des del moment en què es tingui coneixement del fet que les motiva

Posem a la seva disposició l’adreça info@lorenacallau.cat en cas que necessiti contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic

 

Acceptació de les condicions d’ús

 • L’accés i / o ús del website atribueix la condició d’usuari, el que implica el coneixement i plena acceptació de les Condicions d’Ús aquí reflexades
 • Les esmentades condicions seran d’aplicació independent de les condicions generals de Contracció i Venta que si escau resultin d’obligat compliment

Condicions generals de contractació i venta del website

Tot usuari del website queda vinculat a aquestes Condicions, si porta a terme l’ús de la mateixa
Per la finalitat del website, les persones que adquireixin els seus productes compten amb la condició de CLIENT, que s’adquireix mitjançant registre

La condició del Client suposa l’adhesió a totes les condicions publicades en el moment en què s’accedeix al website

Les persones físiques o jurídiques que no s’arribin a registrar ni iniciïn compra on-line, tindran la condició d’Usuaris, i com a tal accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollides en aquestes les condicions generals i en les condicions d’accés i d’ús, en la mesura que els pugui ser d’aplicació

Les vendes on-line realitzades des de la website estan subjectes a aquestes condicions generals de contractació i venda

Tota compra realitzada pels nostres clients suposa l’acceptació total i sense reserves d’aquestes condicions generals de venda

Les dades registrades en el fitxer, constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Lorena i els seus clients

La informació contractual es presenta en idioma Català i en un futur pròxim es podrá veure en Español i Anglès (Estem millorant l’aplicació)

Condicions de Venta

INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

Els nostres productes es presenten de manera que l’usuari disposi de tota la informació necessària perquè pugui conèixer totes les característiques del productes abans de decidir la seva compra

El nostre website ofereix tota la informació hàbil sobre la disponibilitat dels productes

En cas de no disponibilitat del producte després d’haver-se realitzat la comanda, Lorena es posarà en contacte amb el client perquè decideixi si prefereix comprar un altre producte o la devolució de pagament realitzat. Aquesta devolució s’efectuarà segons elecció del client

Les ofertes presentades al nostre website, són vàlides fins a fi d’existències i / o pel període de temps indicat en cadascuna d’elles

COMANDES I PROCÉS DE COMPRA

Les comandes realitzades a través de la plataforma de venta “tenda online” del nostre website, es consideren en ferm des del moment de la seva validació en línia per part del client

El client declara conèixer i acceptar les condicions generals de venda en el moment de clicar el botó confirmar durant el procés de compra, mitjançant clic a la casella “He llegit i acceptat les condicions de compra”

Després de la realització i validació de la compra, Lorena enviarà un correu electrònic de confirmació, amb les dades de la mateixa i es procedirá a la tramitació corresponent

DADES NECESSARIES PER A LA TRAMITACIÓ D’UNA COMANDA

Nom, Dni, Direcció de lliurament, Telèfon i Correu electronic

Amb aquestes dades, Lorena ja s’encarrega de gestionar l’enviament completament

Aquestes dades s’inclouran a la base de dades autoritzada, de clients i proveïdors de Lorena Callau, segons ordena la Llei de protecció de dades, tal i com s’indica al capdamunt d’aquest document

PREUS

Els preus de venda dels nostres productes són aquells en vigor en el moment de la introducció de la comanda

En aquests preus està inclòs l’IVA (no ho està el recàrrec d’equivalència), però no inclouen qualsevol altre tipus de despesa d’enviament com pot ser transport o el contrareembors

En cas que la comanda sigui inferior a 10 €, el mateix tindrà un càrrec addicional de 3 € per despeses de gestió

Les despeses d’enviament són a càrrec del client, a partir de 5 €

Les despeses d’enviament són gratuites en el cas de superar la comanda mínima

Els usuaris que triïn la forma de pagament contrareembors, assumiran la despesa d’aquest concepte

Lorena es reserva el dret de modificar els preus i condicions de venda en qualsevol moment, sense previ avís, respectant els preus de les comandes en tramitació. Aquestes comandes es facturaran d’acord amb els preus i condicions en el moment de cursar la comanda, llevat indisponibilitat del producte

FORMES DE PAGAMENT

Es podrà escollir entre transferència o bizzum i targeta (únicament per al procés de compra online)

El client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda el preu que figuri al lloc web, al qual se li sumaran les corresponents despeses d’enviament i gestió, si escau, mitjançant transferència/bizzum o contrareembors, a escollir per part del client si la entrega la realitza MRW

Lorena podrà posar en qualsevol moment altres mitjans de pagament a disposició dels seus usuaris

Tot client que triï la forma de pagament “contrareembors” declara entendre el seu significat i es compromet a realitzar el pagament de la seva comanda en ser-li lliurat o recollir-lo. Si no es compleix aquesta estipulació Lorena es reserva el dret de reclamar i cobrar totes les despeses generades per l’enviament, la devolució i el reemborsament

LLIURAMENT DE PRODUCTES

El lliurament dels articles comprats es considera realitzada des del moment de la posada a disposició dels productes al client amb la justificació del sistema de control utilitzat pel transportista

El lliurament es realitzarà en l’adreça que hagi indicat el client en la comanda amb el seu corresponent albarà

Correspon al destinatari la responsabilitat de comprovar l’adequació de la comanda, en el moment del lliurament pot rebutjar el lliurament si el paquet hagués estat obert o té indicis manifestos de deteriorament

PLAÇ D’ENVIAMENT

Amb un complex procediment informatitzat, unit a un magatzem completament robotitzat podem gestionar les comandes en temps rècord i sense errors, el que ens permet enviar el teu paquet el mateix dia que fas la comanda perquè el rebis en menys de 24 hores si resideixes dins la Península

Totes les comandes que es realitzin abans de les 15:00 són expedides el mateix dia i el termini de lliurament és de 24 a 48 hores

Habitualment es lliuren en un termini de tan sols 24 hores a nivell peninsular (sense comptar els dies festius), però dependrà de la disponibilitat del producte, així com de l’agència de transports

Les comandes realitzades a partir de les 15:00, es lliuraran entre 24 i 72 hores

Per a comandes a Canàries, Ceuta i Melilla , el termini habitual de lliurament serà entre 48 i 72 hores

Però per temes de transport, alguns enviament a les Canàries, Ceuta i Melilla poden arribar a ser de 15 dies

AMBIT D’ENVIAMENT

Tota la peninsula, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, enviaments per Transport MRW

EMBALATGE

L’embalatge és totalment discret sense cap logotip. El client a la caixa no hi veu la procedència

La caixa es completament marro cartró. La comanda s’embala en un paquet completament anònim que no revela el remitent, llevat de l’albarà del transportista que necessàriament ha de saber l’origen de l’enviament per motius de logística

En cap cas es desvetllarà el contingut del paquet

ENVIAMENTS EN PERSONA. SERVEI LOCASHOP.CAT

Enviaments en persona per mig de la nostra assesora a les comarques del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat

El Baix Ebre inclou les poblacions de Tortosa, Roquetes, L’Atmella de Mar, L’Ampolla, Camarles, El Perelló, Xerta, Benifallet, Tivenys, Aldover, Campredó, Deltebre i L’aldea

Les poblacions de Alfara de Carles i Paüls, entregues a la població més pròxima anteriorment nombrada

El Montsià inclou les poblacións d’Amposta, Alcanar, Les Cases d’Alcanar, Freginals, La Galera, Masdenverge, Els Montells, Sant Jaume d’Enveja, Poblenou del Delta, La Sènia, Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita

Les poblacions de Godall i Mas de Barberans, entregues a la població més pròxima anteriorment nombrada

El Baix Maestrat inclou les poblacions de Vinaròs i Benicarló i els poblets de la franja fins a Rossell

Resta de poblacions, entregues a una de les poblacions o a la població més pròxima anteriorment nombrada (a escollir pel client) o amb entrega per Transport MRW

DRET DE DESISTIMENT

El client té dret a desistir de la seva compra i retornar els productes adquirits fins a 14 dies naturals des del moment de la recepció Sempre s’ha de comunicar per correu electrònic a info@lorenacallau.cat indicant:

 • Nombre de comanda
 • Data de recepció
 • Nom del consumidor i / o usuari
 • Motiu del desestiment

El dret de desistiment no serà aplicable a qualsevol producte que hagi estat usat, que no tingui els seus precintes intactes o tingui diferents condicions a què es va enviar

Un cop rebut el producte i comprovat que NO ha estat desprecintat i les condicions són les mateixes, es procedirà a la devolució de les quantitats pagades per l’usuari. Aquesta devolució es farà a elecció del client de les següents formes:

 1. Pel mateix mitjà en què es va realitzar el pagament
 2. Mitjançant el canvi per altres articles

Aquest reemborsament s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la comunicació del client, el valor d’aquest serà igual al preu de compra dels productes retornats i a les despeses d’enviament de l’anada des de Lorena al client. El reemborsament no inclou les possibles despeses de devolució dels productes retornats des del client fins a Lorena, qualssevol que siguin

GARANTIES i DEVOLUCIÓ DE MATERIAL

Tots els nostres productes tenen garantia. Els productes venuts es regiran per la legislació vigent i estan subjectes a la condicions de garantia dels seus respectius fabricants

Sols s’admetran devolucions en el cas que el producte no funcioni correctament i s’hagi conservat l’embalatge original durant el temps de la garantia

En cas que algun article no funcioni correctament o presenti algun defecte, podrà ser canviat per un altre d’igual o equivalent

No es consideren productes defectuosos els articles que incorporin piles de sèrie i aquestes no funcionin, ja que poden no ser funcionals per agents externs,. Abans de notificar el producte com a defectuós, s’ha de comprovar amb piles noves

El client es farà càrrec de les despeses de devolució fins que es dirimeixi la causa del mal funcionament de l’article, ja sigui un possible defecte de fàbrica del producte o bé un mal ús d’aquest

No s’accepten devolucions per altres motius

Aquells productes que hagin estat manipulats, reparats o amb indicis d’intent de reparació pel comprador o terceres persones queden exclosos d’aquestes garanties

No seran acceptades les devolucions de productes que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se per mal ús o ús excessiu, com ara productes d’higiene íntima, llenceria o d’ús íntim (botiga de joguines eròtica) llevat que sigui per error tècnic detectat abans de la seva utilització

Quan es detecti un producte defectuós i abans de realitzar qualsevol devolució, l’usuari s’ha de posar en contacte amb Lorena enviant un correu electrònic a l’adreça info@lorenacallau.cat, indicant les següents dades;

 • Nº de comanda
 • Data de recepció
 • Quantitat
 • Nom del client i / o usuari
 • Causa de la no conformitat del producte

El consumidor ha d’informar a Lorena en el termini màxim de 14 dies des que va tenir coneixement de la no conformitat o defecte del producte, i no superi el temps de garantia del mateix, sent responsable dels danys o perjudicis ocasionats pel retard en la comunicació

Un cop rebut i comprovat que el producte reuneix les condicions, es procedirà a la devolució de les quantitats pagades per l’usuari que es farà a elecció del client de les següents formes:

 1. Pel mateix mitjà en què es va realitzar el pagament
 2. Mitjançant el canvi per altres articles

Aquest reemborsament s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la comunicació del client, el valor d’aquest serà igual al preu de compra dels productes retornats i a les despeses totals d’enviament generades sempre que es justifiquin

ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol dubte, suggeriment, aclariment, reclamació o consulta sobre els nostres productes o sobre la nostra botiga on-line, els usuaris o clients poden dirigir-se al Servei d’Atenció al Client a través del correu electrònic info@lorenacallau.cat o via formulari de la pagina de contacta del nostre website, o al telèfon 680437274 en els horaris establerts

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDES

Lorena es reserva el dret de modificar les condicions generals de venda en qualsevol moment, per això, es recomana als clients llegir-les atentament quan accedeixin al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors

Els usuaris de la nostra website que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals de venda, hauran de notificar i deixar d’utilitzar els serveis de la mateixa. En el cas que algun dels termes de les condicions generals de venda es considerari nul de ple dret, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de les presents Condicions Generals

RESPONSABILITATS I LEGISLACIÓ APLICABLE

La responsabilitat de lorenacallau.cat en relació a qualsevol producte venut estarà limitada, en qualsevol cas, al preu de compra d’aquest article i a les garanties establertes en la normativa vigent

Lorenacallau.cat no podrà ser considerat responsable dels danys, qualsevol que sigui la naturalesa, tant corporals, materials com no materials que puguin resultar d’un ús inadequat dels productes venuts

Lorena no podrà ser considerat com a responsable de l’incompliment del contracte celebrat en casos de força major, pertorbació, vaga total o parcial, en particular dels serveis postals, mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi, esgotament de existències o d’indisponibilitat del producte, ni de les possibles modificacions dels productes realitzades pels fabricants

En cas de litigi el client es dirigirà amb prioritat a lorenacallau.cat per obtenir una solució amistosa

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, per a la resolució de conflictes i controvèrsia se sotmetrà als tribunals de la ciutat de Tarragona

Si no estàs d’acord amb la nostra Política de privacitat i les condicions d’aquest website, et demanem que abandonis la navegació