Excés de lubricació vaginal

La lubricació vaginal La lubricació vaginal és la manifestació característica de l´excitació sexual de la dona i és una condició necessària per facilitar el coit. De fet, es considera, juntament amb l’excitació, com la primera fase de la resposta sexual femenina. Per a què una dona lubriqui ha de rebre un estímul ja sigui provocat…

Read more