Tècniques de masturbació femenina

Encara que en el passat la masturbació era vista com un acte impiu, avui està sent revalorada. Una gran part de la població practica la masturbació de forma habitual i hem arribat al punt en què fins i tot el Summe Pontífex ha hagut de dir que aquest acte ja no es considera un pecat.…

Read more